Bilgi Eğitim Merkezi Teknik Resim Kursu

1890 TL
Teknikresim, Bilgisayar
Teknik Resim

Teknik Resim Kursu - KONULAR:

 

A)Teknik Resim Kursu - TEMEL BİLGİLER

- Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi 
- Çizim Araç ve Gereçleri 
- Yazı ve Rakamlar
- Çizgi ve Çeşitleri 
 

B)Teknik Resim Kursu - TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER

Doğrular, Daireler Ve Düzlemler
- Açılarla ilgili Geometrik Çizimler
- Çokgenlerin Çizimi
- Çember ve Teğet Doğrularla ilgili Çizimler
- Oval Çizimleri 
- Elips Çizimleri 
- Helis Çizimleri
- Birim çember (Trigonometrik bağıntılar.)
- Alan ve hacim hesaplamaları
 

C)Teknik Resim Kursu - İZDÜŞÜM

- İzdüşüm Kavramının Tanımı ve Sınıflandırılması
- İzdüşüm Düzlemlerinin Tanımı ve Çeşitleri 
 

D)Teknik Resim Kursu - GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

- Görünüş Çeşitleri 
- Görünüş Çıkarmanın Kuralları 
- Tek (Bir) Görünüşle ifade Edilen 
- İki Görünüşle ifade Edilen Parçalar
- Üç Görünüşle ifade Edilen Parçalar
- Ortak Görünüşlü Parçalar
- Perspektif Resimler ve Model Parçalar
- Eksik Verilmiş Görünüşler 
- Yardımcı Görünüşlere ihtiyaç Duyulan Parçalar
- Özel Görünüşler
 

E)Teknik Resim Kursu - KESiT GÖRÜNÜŞLERİ

- Kesit Alma Kavramının Tanımı 
- Kesit Görünüş Çeşitleri 
- Kesit Alma Kuralları
- Taramalar
 

F)Teknik Resim Kursu - ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDiRME:

Ölçekler
- Ölçek Çeşitleri 
- Ölçeklerle ilgili Genel Kurallar 
- Ölçülendirmenin Gereği Ve Önemi 
- Ölçülendirme Kuralları 
- Ölçülerin Yazılması: 
- Ölçü Çizgisi 
- Ölçü Bağlama Çizgisi
- Ölçü okları
 

G)Teknik Resim Kursu - PERSPEKTİF:

- Perspektifin Tanımı 
- Perspektifte Kavramlar 
- Üç boyut 
- İz Düşüm
- Bakış Noktası
- Bakış Uzaklığı 
- Bakış Yüksekliği
- Resim Düzlemi 
- Ufuk Çizgisi
- Kaçma Noktası 
- Esas Nokta 

- Perspektif Çeşitleri
- Paralel Perspektif 
- Konik Perspektif 
- Dairenin Perspektifini Çizme
- Yatay Ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi
- Tek kaçış noktalı perspektifte alan bölünmesi 
- İki Kaçış Noktalı Perspektifle Alan Bölünmesi 
- Hava (Renk) Perspektifi 
- Tanımı 
- Yöntemi

Yorumlar

    Yorum Yaz

    Aradığınız kriterde kurs bulunmamaktadır.
    Ücretsiz kurs eklemek için tıklayınız.

    Menu