Kaynes Eğitim Emlakçılık Kursu

Yönetmelikle zorunlu kılınan Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelerini vermek üzere KAYNES yetkilendirilmiş bir kuruluştur.
1080 TL
emlak,kurs,gebze,meb,onaylı,sertifika
Emlak
Kaynes Eğitim Emlakçılık Kursu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “Taşınmaz Malların Ticareti Hakkında Yönetmelik” 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle zorunlulu kılınan Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgelerini vermek üzere KAYNES yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru Evrakları

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3.Başvuru Formu ( Doldurulmuş, ıslak imzalı )

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları Hangi Konu Başlıklarından Çıkacaktır?

Sınav Soruları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerdeki bilgi ifadesi başlıklarına göre hazırlanmaktadır.

Sorumlu Emlak Danışmanı Sınavına Girecek Adaylar: MYK tarafından Yayınlanan 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği kapsamında olan aşağıdaki başlıklara çalışabilirler.

Türkiye'nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme süreçleri başlamıştır.

TÜRKAK tarafından AB-0102-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan KAYNES LTD. ŞTİ., MYK Yönetim Kurulu kararı ile;

17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0065 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Sınav ve belgelendirme Zorunlu meslek yeterlilik birimleri şu şekildedir;

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

Belge Zorunluluğu

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI: Yönetmelik kapsamında Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği belirtilmiştir.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 22 – (4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce; denetime yetkili olanlara bilgi ve belge vermeyen, eksik veren veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler hakkında aynı fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezası ise Bakanlıkça uygulanır.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sayı : 30442 5 Haziran 2018 SALI MADDE 22 – (5) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.

Yorumlar

    Yorum Yaz