iakademi PHP Kursu

İ-Akademi PHP Developer – Web Programlama Uzmanlığı Eğitimini en detaylı şekilde ve uzman eğitmenler eşliğinde alın, iş hayatınızda fark yaratın!
0
PHP, Bilgisayar
PHP

Kursa Genel Bakış
PHP bir sunucu tarafı komut dosyası dilidir, sunucu üzerinde çalışır ve HTML’ii tarayıcınıza gönderir. Hypertext PreProcessor web geliştirme için mükemmeldir çünkü HTML ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Facebook & Yahoo gibi siteler, süreçleri, karmaşık hesaplamalar ve veritabanı bağlantısı için PHP’yi çalıştırırlar.

Herhangi bir Web sayfası geliştirmek için öncelikle HTML öğrenmeniz gerekir. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmak için CSS öğrenmek ve web sayfasını etkileşimli yapmak için JavaScript öğrenmeniz gerekir.

PHP en popüler sunucu tarafı betik dilidir. PHP’nin veritabanına yardımcı olması için MySQL ile birlikte kullanılır. MySQL ile birlikte PHP (birlikte LAMP teknolojisi olarak bilinir), veri odaklı web siteleri dünyasında büyük bir etki yaratan harika bir kombinasyon oluşturur.

Büyük şirketlerin çoğu PHP ve MySQL’de çalışmayı tercih ediyor. Bu nedenle, bu dinamik dilin popülaritesi büyük olduğundan ve sürekli olarak yükseldiğinden, zamanın taleplerini göz önünde bulundurarak en kapsamlı PHP kursunu belirledik.

Bu kurs, HTML eğitimiyle başlatılır, sonra stilleri işlemek için Cascading Style Sheets (CSS) öğretilir. HTML ile basit web sayfaları tasarlamayı öğrendikten sonra JavaScript (jQuery ile birlikte!) modülüne geçilecektir. Web sayfalarını oluştururken biraz uzmanlık kazandıktan sonra, PHP geliştirici modüllerine sıra gelecektir. Ve bir veritabanı gerekli olduğundan, dersi bitirmek için MySQL gösterildikten sonra, sınıfta belirlenen bir proje ile kurs tamamlanacaktır.

Front-End Development

Modül 1: HTML5

HTML5 ile profesyonel düzeyde web siteleri oluşturabilir ve hazırladığınız projenizi CSS ile daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Kurumsal web sitesi, portfolio siteleri, kişisel web sitesi gibi bir çok alanda iddialı ve profesyonel tasarımlar hazırlayabilirsiniz.

Dersler

 • Introduction / Giriş
 • Understanding & using HTML / HTML’i anlama ve kullanma
 • Coding / Kodlama
 • The Structure of a Webpage / Bir web sayfasının yapısı
 • Header Tags / Başlık Etiketleri
 • HTML Comment / HTML Yorum
 • Paragraph Tags / Paragraf Etiketleri
 • Formatting Text / Metin Düzenlemek
 • Images / Görseller
 • HTML Line Breaks & Rules / HTML Satır Sonları & Kuralları
 • Fonts / Yazı Tipleri
 • Block Level Elements / Blok Düzeyi Öğeler
 • Inline Elements / Satır içi Öğeler
 • Hyperlinks / Köprüler
 • List Tags / Liste Etiketleri
 • Tables / Tablolar
 • Semantic HTML5 Elements / Anlamsal HTML5 Öğeleri
 • IFrame / IFrame
 • Multimedia / Multimedya
 • HTML Forms / HTML Formları
 • DOCTYPE
 • HTML Entities / HTML Varlıkları
 • Head Section & Metadata / Head Bölümü ve Metadata
 • Scripts / Scriptler
 • DOM Hierarchy / DOM Hierachy
 • Complete webpage / Tam Web Sayfası
 • Setting Up FTP / FTP Kurulumu
 • Firefox Versions / Firefox Versiyonları
 • Setting Up a Free Hosting / Ücretsiz bir Hosting Kurulumu
 • Project / Proje

 

Modül 2: CSS3

HTML5 ve CSS3 ile profesyonel düzeyde web siteleri oluşturabilir ve hazırladığınız projenizi CSS3 ile daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Kurumsal web sitesi, portfolio siteleri, kişisel web sitesi gibi bir çok alanda iddialı ve profesyonel tasarımlar hazırlayabilirsiniz.

Dersler

 • Introduction to CSS3 / CSS3’e Giriş
 • Understanding & using CSS3 / CSS3’ü anlama ve kullanma
 • Syntax / Sözdizimi
 • Inline CSS / Satı içi CSS
 • Internal CSS / Dahili CSS
 • Classes / Sınıflar
 • IDs / ID’ler
 • Divisions / Bölümler
 • Spans / Span’ler
 • Color / Renk
 • Floating /
 • Positioning / Pozisyonlama
 • Margins / Kenar Boşlukları
 • Padding
 • Text Properties / Metin Özellikleri
 • Aligning Text / Metin Hizalama
 • Links / Linkler
 • Backgrounds / Arka Planlar
 • Borders / Kenarlıklar
 • Lists / Listeler
 • Width and Height Properties / Genişlik ve Yükseklik Özellikleri
 • Rotate & Resize / Döndürme & Yeniden Boyutlandırma
 • Classification / Sınıflandırma
 • External CSS / Harici CSS
 • Advanced Selector / İleri Seçiciler
 • Pseudo Classes / Pseudo Sınıfları
 • Gradients & Shadows / Gradyenler ve Gölgeler
 • Transformations & Animations / Dönüşümler & Animasyonlar
 • Layout & Calculations / Düzen & Hesaplamalar
 • Project / Proje

 

Modül 3: JavaScript

JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik bir script dilidir. JavaScript ile etkileşimli ve dinamik web siteleri oluşturmak mümkündür. JavaScript dilini öğrenerek tasarladığınız web sitesini dinamik hale getirebilir, istemci taraflı çalışan ve sayfayı hareketlendirecek objeler eklemek için kod yazabilirsiniz.

Dersler

 • Introduction to JavaScript / JavaScript’e Giriş
 • Basics of JavaScript / JavaScript’in Temelleri
 • Internal JavaScript / Dahili JavaScript
 • Accessing Elements / Öğelere Erişme
 • Types & Objects / Tipler ve Objeler
 • Variables / Değişkenler
 • Arrays / Diziler
 • Conditional Statements / Koşullu İfadeler
 • Loops / Döngüler
 • Functions / Fonksiyonlar
 • DOM (Document Object Model)
 • Events & Listeners / Olaylar ve Dinleyiciler
 • Manipulating Content with JavaScript / JavaScript ile İçeriği Değiştirme
 • Manipulating Styles with JavaScript / JavaScript ile Stilleri Değiştirme
 • Debugging JavaScript / JavaScript’te Hata Ayıklama
 • Application of JavaScript / JavaScript’in Uygulanması
 • External JavaScript / Harici JavaScript
 • Modules / Modüller
 • JavaScript Libraries / JavaScript Kütüphaneleri
 • Project / Proje

 

Modül 4: jQuery

jQuery, kod yazma işlemlerini minimuma indirerek kısa zamanda daha efektif, hızlı ve daha çok işi yapmamızı sağlayan bir JavaScript kütüphanesidir. Bu teknoloji ile animasyonlar, slaytlar, foto galerileri, tab menüler gibi göz alıcı tasarımlar yapmak oldukça kolaydır.

Dersler

 • Introduction to jQuery / jQuery’ye Giriş
 • Basics of jQuery / jQuery’nin Temelleri
 • Using jQuery in Webpages / Web sayfalarında jQuery Kullanma
 • Detecting Events / Olayları Farketmek
 • Manipulating Content with jQuery / jQuery ile İçeriği Değiştirme
 • Manipulating Styles with jQuery / jQuery ile Stilleri Değiştirme
 • Fading Content / İçeriği Soldurma
 • Animating Content / İçeriği Hareketlendirme
 • AJAX
 • Regular Expressions / Düzenli İfadeler
 • Form Validation / Form Doğrulama
 • Introduction to jQuery UI / jQuery UI’a Giriş
 • Draggables & Resizables / Sürüklenebilirler & Boyutlandırılabilirler
 • Droppables / Silinebilirler
 • Accordion & Sortables / Akordiyon & Sıralanabilirler
 • Project / Proje

 

Modül 5: Bootstrap 4

Bootstrap ile ekstra bir ayar gerektirmeden web sitelerinizi; cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayar ekranlarına uyumlu (responsive) hale getirebilir, kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatabilirsiniz. Bootstrap açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması nedeni ile kolaylıkla elde edilip web uygulamaları içerisine entegre edilebilmektedir.

Dersler

 • Introduction to Boostrap 4 / Boostrap 4’e Giriş
 • Basics of Boostrap 4/ Boostrap 4’ün Temelleri
 • Responsive Design with Bootstrap / Bootstrap ile Responsive Tasarım
 • The Grid System / Izgara Sistemi
 • Introducing Navbars / Gezinti Çubuğu Tanıtımı
 • Forms & Tables / Formlar ve Tablolar
 • Bootstrap Components / Bootstrap Bileşenleri
 • Modals, Popovers & Tooltips
 • ScrollSpy
 • Free Bootstrap Themes / Ücretis Boostrap Temaları
 • Project / Proje

 

Back-End Development

Modül 6: PHP 5

PHP dili web programlama ile uğraşan herkesin olmazsa olmazıdır. PHP ile dinamik web sayfaları, içerik yönetim sistemleri, veri depolama sistemleri, sosyal medya siteleri, e-ticaret sistemleri, otomasyon yazılımları, forum yazılımları, çevrimiçi oyunlar, web tabanlı robotlar vb. karmaşık işlemlerin üstesinden kolaylıkla gelinmektedir.

Dersler

 • Introduction to PHP 5 / PHP 5’e Giriş
 • Basics of PHP 5/ PHP 5’in Temelleri
 • Types & Objects / Tipler ve Objeler
 • Variables / Değişkenler
 • Arrays / Diziler
 • Conditional Statements / Koşullu İfadeler
 • Loops / Döngüler
 • Functions / Fonksiyonlar
 • GET Variables / GET Değişkenleri
 • POST Variables / POST Değişkenleri
 • Sending Email with PHP / PHP ile Email Gönderme
 • Form Validation / Form Doğrulama
 • Introduction to Object Oriented PHP / Nesne Yönelimli PHP’ye Giriş
 • Getting Contents of Other Scripts / Başka Script’lerin İçeriğini Alma
 • Cookies & Session Management / Çerezler & Oturum Yönetimi
 • Project

 

Modül 7: MySQL 5

MySql eğitiminde ilişkisel veritabanı yapısını ve temellerini öğrenmenin yanı sıra, standart SQL dilini öğrenerek kendi yazdığınız programın temelinde çalışacak veritabanını tasarlayıp yönetebilirsiniz. Veritabanındaki bilgileri sorgulayabilir, web siteniz üzerinden interaktif bir şekilde farklı hizmetler sunabilirsiniz.

Dersler

 • Introduction to MySQL 5 / MySQL 5’e Giriş
 • Basics of MySQL 5 / MySQL 5’in Temelleri
 • PHPMyAdmin / PHPMyAdmin
 • Installation on Windows / Windows’a Kurulum
 • Connecting to a Database / Bir Veritabanına Bağlanma
 • Database Design Process / Veritabanı Tasarım Süreci
 • Tables & Columns / Tablolar & Sütunlar
 • Importing & Exporting / İçe Alma & Dışa Aktarma
 • Data Types / Veri Tipleri
 • Retrieving Data From a Database / Bir Veritabanından Veri Çekme
 • Inserting and Updating Data / Veri Ekleme ve Güncelleme
 • Joins / Birleşimler
 • Operators / Operatörler
 • Aggregate Functions / Toplam Fonksiyonları
 • Looping through Data / Veri İçerisinde Döngü
 • Session Variables / Oturum Değişkenleri
 • Using MySQL with PHP / PHP ile MySQL Kullanımı
 • Cookies / Çerezler
 • Storing Passwords Securely (Hash) / Şifreleri Güvenli Saklama (Hash)
 • Project / Proje 

 

Modül 8: APIs / API’ler

Bir uygulamaya ait yetkilerin, başka bir uygulamada da kullanmamızı sağlayan, yetkilerini paylaşan uygulamanın sağladığı arayüze API (Application Programming Interface) diyoruz. Bu modül içerisinde farklı API’ler kullanarak uygulamalı işlemler yapmayı öğreneceksiniz.

Dersler

 • Introduction to APIs/ API’lere Giriş
 • Basics of APIs / API’lerin Temelleri
 • The Google Maps API / Google Haritalar API
 • Geocoding with Google Maps / Google Maps ile Coğrafi Kodlama
 • The Twitter API / Twitter API
 • Building a Twitter Client / Bir Twitter İstemcisi Oluşturma

 

Project / Proje

Modül 9: Project / Proje

Bu modül, eğitmen ve öğrencilerin isteği doğrultusunda, güncel sektörel talepler ve ihtiyaçlar değerlendirilerek, bu zamana kadar işlenen içeriğin anahtar teslim bir proje şeklinde öğrenciler tarafından yapılmasını kapsamaktadır.

Dersler

 • Creating E-Commerce Template / E-Ticaret Şablon Oluşturma
 • User Registration and Login / Kullanıcı Kaydı ve Giriş
 • Admin Panel / Yönetici Paneli
 • Product Listing, Adding, Updating and Removing / Ürün Listeleme, Ekleme, Güncelleme ve Silme
 • Basket Operations / Sepet İşlemleri
 • Comment, Recommendation and Complaint Management / Yorum, Öneri ve Şikayet Yönetimi
 • Content Management Systems / İçerik Yönetim Sistemleri

Yorumlar

  Yorum Yaz

  Aradığınız kriterde kurs bulunmamaktadır.
  Ücretsiz kurs eklemek için tıklayınız.

  Menu