iakademi İleri Excel Kursu

İ-Akademi İleri Excel Kursu ile Microsoft Excel‘i kısa sürede öğrenin. İş hayatınızda fark yaratın! Microsoft Office Kursları ile ilgili bilgi almak için arayınız.
0
Excel, Bilgisayar
Excel
İş hayatında rekabetin giderek arttığı günümüzde, Office programlarına özelliklede Excel’e hâkim olarak veri ve zaman yönetimini en doğru şekilde yapabilmek, aranan en temel özellikler arasında sayılmaktadır. Excel’in alt toplam, gelişmiş filtreleme, Pivot tablolarla dinamik sorgulamalar, dış veri kaynaklarından Excel ortamına veri aktarımı ve ileri düzey işlevsel fonksiyonlarının anlatıldığı bu eğitimde, katılımcılar Excel ile büyük veri dosyaları üzerinde etkin analiz ve raporlama yetkinliğine kavuşacaklardır. Excel’in en kullanışlı yardımcı araçlarından olan Pivot Table(Özet Tablo) ile seçilen veri kaynağındaki bilgileri özetleyip, karşılaştırmalı raporlar oluştururuz. Diğer yandan adeta verilerle boğuşurken elimiz ayağımız olan IF(Eğer), Vlookup(Düşeyara), Hlookup(Yatayara), SumIf(Etopla),SumIfs(ÇokEtopla) gibi gelişmiş Excel fonsiyonları ile karşılaştığımız problemleri daha kolay çözme olanağına kavuşup, minimum emek ve zaman ile maksimum fayda elde etmiş oluruz.

İleri Excel Kursu
Modül 1: Gelişmiş Hücre Biçimlendirme

 • Hücre biçimlendirmesini koşula bağlama
 • Koşullu Biçimlendirme ile Hücre Boyama
 • Koşullu Biçimlendirme ile Tüm Satırı Boyama


Modül 2: Çalışma Kitabı Güvenliği

 • Excel Dosyasını Parola ile Koruma
 • Değişikliklere ve Silinmelere Karşı Hücre Koruma
 • Formülleri Gizleme
 • Çalışma Sayfasını Koruma


Modül 3: Veri İşleme ve Analiz Araçlarını Kullanma

 • Özel Listelerle Çalışma
 • Metni Sütunlara Dönüştürme
 • Gelişmiş Sıralama
 • Gelişmiş Filtreleme İle Tablodan Tablo Yaratma
 • Tablolarda Alt Toplam Alma
 • Yinelenenleri Kaldır İle Tabloda Mükerrer Kayıt Temizliği
 • Hücre İsimlendirme ile Adres Yerine İsim Kullanma
 • Veri Doğrulama İle Girilen Veriyi Şarta Bağlama
 • Dış Veri Al İle Excel Dışından Veri Alma
 • Birden Fazla Tabloyu Tek Bir Tabloda Birleştirme


Modül 4: Pivot Tablolar İle Raporlama

 • Pivot Tablolara Giriş
 • Pivot ile 2 Boyutlu Excel Tablolarını Çok Boyutlu Kullanma
 • Pivot Tabloda Veri Analiz Araçlarını Kullanma
 • Pivot Tabloda Düzenleme Seçenekleri


Modül 5: Pivot Chart ve Dashboard

 • Pivot Grafik Oluşturma
 • Pivot Grafiği Düzenleme
 • Pivot Grafikte Filtre Butonları ile Çalışma
 • Pivot Grafik ve Dilimleyicilerle Dashboard’a Giriş
 • Bu modüllere de Excel de bulunan konular ya da bir başka değişle yardımcı araçlar ele alınacaktır. Söz konusu bu yardımcı araçlar ile veri üzerinde hâkimiyet daha fazla sağlanacak, dolayısıyla zamandan ve emekten tasarruf edecek uygulamalar anlatılacaktır.


Modül 6: Fonksiyonlar ve Hesaplamalar

 • Formüllere Giriş ve Ön Tanımlamalar
 • Kullanıcı Tanımlı Formül ile Excel Fonksiyonu Arasındaki Fark
 • Temel Fonksiyonlar(Topla, Ortalama, Mak, Min, Büyük, Küçük, Vb.)
 • Karar Fonksiyonları(Eğer, Ve, Yada, iç içe Eğer)
 • EğerSay, ÇokEğersay
 • Etopla, ÇokEtopla
 • EğerOrtalama, ÇokEğerOrtalama
 • Metin Fonksiyonları(Büyükharf, Küçükharf, Soldan, Sağdan, ParçaAl, Birleştir, Uzunluk, vb.)
 • Tarih ve Saat Fonksiyonları(Bugün, Şimdi, Tamİşgünü, İşgünü, Haftanıngünü, vb.)
 • Arama Fonksiyonları(DüşeyAra, YatayAra)
 • Formül Birlikteliği ve içi içe kullanımları

 

Bu modülde ise Excel de bulunan formül ve fonksiyonlar ele alınacaktır. Zira formülsüz bir excel düşünülemez, en basitten, karmaşığa doğru formül yazma, okuma ve yorumlama süreçleri ele alınıp söz konusu bu formüller vasıtasıyla veri işlemeyi ve raporlamayı daha etkin kullanma anlatılacaktır.

Yorumlar

  Yorum Yaz

  Aradığınız kriterde kurs bulunmamaktadır.
  Ücretsiz kurs eklemek için tıklayınız.

  Menu